DENİZ SALYANGOZU VE AVCILIĞI
Uzak Doğu menşeli olup Karadeniz’e gemilerin sintine suları ile gelmiş, ilk kez Nowroski sahillerinde görülmüş, daha sonra bütün Karadeniz’e hatta Marmara denizine kadar yayılmıştır. Kuzey Amerika sahillerine kadar yayılmıştır.
Tek düşmanı denizyıldızı olduğundan ve denizyıldızı da Karadeniz’de bulunmadığından Karadeniz’de düşmanı yoktur. Besin kaynakları deniz dibine adapte olmuş canlılardır. Diğer bir ifade ile balıkların besinin teşkil eden bentik canlılar ile kara midye ve kum midyesinin baş düşmanıdır.
Suların ısınması ile Temmuz ayının ilk haftasından itibaren yumurtlamaya başlar, yumurtlama olayı 15 Temmuzdan itibaren yoğunluk kazanır ve Eylül ayının sonlarına kadar devam eder. Yumurtalarını taşlara, kütüklere veya birbirlerinin üzerlerine yapıştırır. Yumurtalar tüpler içinde bulunduğundan dış etkenlere karşı korumalıdır. Suların soğuması ile birlikte derin sulara gider veya kendini kuma gömer. Bu nedenle de kışın ve erken bahar dönemlerinde avlanması ekonomik değildir.
Daha fazla bilgi için:
a) "R A P A N A", S O N İ S T İ L A C I. İlhami Artüz
Cumhuriyet Bilim Teknik sayı:147 30.Aralık.1989
lham Artz
http://www.artuz.com/artuz/IlhamSami...cumhuriyet04.h
Başlık Deniz salyangozu "rapana venosa.(v.)"nın Türkiye'nin Karadeniz sahillerindeki dağılışı ve Karadeniz balıkçılığındaki etkisi
1. sayı/Seri B

Yazar Nezih Bilecik

Katkıda Bulunan Turkey. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Yayıncı T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 1990
Uzunluk 34 sayfa

Deniz salyangozunda et verimi
Deniz salyangozu eti Japonya, Güney Kore, Çin ve Tayland gibi uzak doğu ülkelerine ihraç edilmektedir.
Yumurtlamadan önceki dönemde avlanan deniz salyangozlarında randıman 1/4,5-5 iken yumurtlamadan sonraki dönemde ise 1/6-7 ye kadar çıkmaktadır. Yani 6-7 kg canlıdan ancak 1 kg et alınabilmektedir.
Avlanma Yöntemleri
Deniz salyangozu avcılığında kullanılan yöntemler algarna, sepet ve dalarak avlanmadır. Algarna, bu sayılan avlanma araçları içinde en ekonomik ve en etkili avlanma aracıdır.
Tartışma
İyi bir ticari meta olmasına karşın balıklara besin olan canlıları yok etmesi, az da olsa bazı denizyıldızı türleri hariç Karadeniz’de düşmanının olmaması nedeniyle çok geniş bir yayılım göstermektedir. Dolayısıyla deniz salyangozu stoklarının her geçen yıl artış göstereceği pek tabiidir. Bu durum ise balıkların aleyhine bir durum oluşturmakta ve oluşturmaya da devam edecektir.
1990 yılında Karadeniz’de istavrit ve özellikle hamsi stoklarının yok denecek kadar azalması hala hafızalardadır. Yapılan araştırmalar sonucu, bu azalmanın nedeninin zooplankton oburu olarak bilinen taraklı medüz türünün sebep olduğu, yani hamsilerin besini olan planktonları tüketmesi sonucu olduğu anlaşılmıştı. Hamsi 1+ yaşında cinsi olgunluğa ulaştığından hamsi stokları birkaç yılda eski haline gelebilmişti. Benzer olaya deniz salyangozu da sebep olursa bu durum hamside olduğu gibi balık stoklarının normal durumuna dönmesi sanırım uzun yıllar alır. Çünkü diğer balıkların dişileri 3+ yaşında cinsi olgunluğa ulaşıyor.
Denizlerimizi tehlikelerden korumak istiyorsak önce tehlikeleri çok iyi tanımlamamız gerekir. Yukarıdaki anlatılanlardan da anlaşılabileceği gibi Karadeniz’de konumuzla ilgili iki tehlikeden bahsedilmektedir. Birinci tehlike deniz salyangozunun balıklara besin olacak canlıları tüketmeleri özellikle kara midye ve kum midyesi yataklarını yok etmesi. İkinci tehlike ise algarnanın denizin dip yapısına yapacağı olumsuz etkiler. Eğer birinci tehlikeyi ortadan kaldırmak veya azaltmak istiyorsak bunlar ancak algarna kullanımı ile başarılabilir. Bu durumda önce şuna karar verilmesi gerekir. Deniz salyangozunun populasyonda dominant durumda olması mı daha tehlikeli yoksa algarnanın deniz dibine yaptığı olumsuz etkiler mi? Sepet ve dalma yöntemi ile değil deniz salyangozu stoklarını azaltmak, avlanabilir stoku bile denizden çekmek mümkün olmayacaktır.
Sonuç
Hedef deniz salyangozu stoklarını azaltmak olmalıdır. Bunun için de algarna ile taranan toplam alanın az, fakat istihsal edilen ürünün fazla olacağı bir zaman dilimi avcılık için seçilmelidir.