SEMPOZYUM BAŞKANINDAN DAVET


Türkiye’nin hızla büyüyen su ürünleri sektöründe, özellikle iç sularda gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yetiştiriciliğine yön verme gücüne sahip olan Elazığ, bir su ürünleri merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. İlk 4 Sempozyumu 1990-2000 yılları arasında Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu bu yıl özellikle Ulusal bir kimlik kazanarak “Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu(Ulusal)” adıyla beşincisi düzenlenen bu sempozyuma, 31 Mayıs-02 Haziran 2014 tarihleri arasında ELAZIĞ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ ev sahipliği yapacaktır.

Sempozyumumuz , akademisyenler, politika yapıcıları ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek, iç sularımızın su ürünleri açısından önemli bir rezerv olduğunu, ülkemizin yurt dışına ihraç ettiği tek hayvansal ürünün su ürünleri olduğunu, konunun ehemmiyetine binaen bu sektörün bilimsel öneriler çerçevesinde büyümesi ve gelişmesi yolundaki adımların tartışılacağı bir zemin hazırlayacaktır. İki gün sürecek olan bu sempozyumda; sektör paydaşlarının konuşmacı olarak katılacağı paneller, akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından yapılacak olan bildiri sunumları ve lisansüstü öğrencilerin tez sunumlarından oluşan paralel oturumlar yapılacaktır. Sempozyumda, hem Türkçe hem de İngilizce dilinde yazılmış bildiriler sunulmak üzere kabul edilecektir.
Tüm sektör temsilcilerimizi, araştırmacıları ve akademisyenlerimizi, Ülkemizin su ürünleri yetiştiriciliği merkezi olması yolunda kararlılıkla ilerleyen Elazığ’da, güncel ve özgün bilimsel çalışmaların tartışıldığı bu sempozyumda aramızda görmek dileğimle…
Saygı ve sevgilerimleHakan AKGÜN
Sempozyum Başkanı